Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bladowo ,,BLASK''

Strona główna

Aktualnosci

Galeria

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bladowo "BLASK" jest wynikiem zrywu wśród mieszkańców naszego sołectwa, położonego gminie Tuchola, w województwie kujawsko - pomorskim. Na początku 2006 roku w wyniku cięć w budżecie gminy zdecydowano o zamknięciu Szkoły Podstawowej w Bladowie. Grupa mieszkańców bardzo protestowała, pojawił się pomysł prowadzenia własnej placówki, ale decyzji administracyjnych i przeszkód materialnych nie udało się pokonać. W rezultacie postanowiono zawiązać formalną grupę, która mogłaby działać na rzecz własnego środowiska "słowem i czynem". 22 sierpnia do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bladowo "BLASK". Nowo powołana organizacja czynnie włączyła się w wir wydarzeń kształtujących rzeczywistość Bladowa i Słupów. Przy współudziale Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowano pierwszy od wielu lat Festyn Bladowski. Impreza okazała się "strzałem w dziesiątkę" - wspaniała frekwencja, wspaniałe humory i wyśmienita zabawa do późnych godzin nocnych na długo pozostanie w sercach i umysłach mieszkańców Sołectwa. Duch działania jeszcze bardziej wzrósł w nas samych, ze zdwojoną siła i wiarą ruszyliśmy do akcji. Dzięki uporowi i dobrej organizacji przygotowaliśmy projekty na realizację ferii zimowych 2008 oraz urządzenie sali komputerowej, na które uzyskaliśmy dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi. Podstawą naszej działalności jest szeroko rozumiana aktywność w życiu społecznym i kulturalnym naszego sołectwa. Organizujemy festyny, wyjazdy, staramy uczestniczyć się uczestniczyć we wszelkich inicjatywach dotyczących mieszkańców Bladowa i Słupów. Dzięki dotacji z Fundacji Wpomagania Wsi udało się założyć multimedialną salę komputerową, z której mogą korzystać wszyscy. Mieszkańcy naszego sołectwa mają dostęp do nowych nośników informacji w różnych dziedzinach życia oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy .

Świetlica wiejska w Bladowie bierze udzial w konkursie ,,Nasza świetlica, nasz klub'' organizowanym przez Fundacje Wspomagania Wsi

Nasz adres: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bladowo "BLASK" Bladowo 81 89-500 Tuchola Tel. 052 334 31 93 e-mail: blask@borytucholskie.pl nr konta 70 8174 0004 0000 0127 2000 0001

Copyrights by Tomasz Lipkowski